Thẻ: lốp michein

Categories: Tin tức

Michelin là một trong những công ty có chiến lược marketing độc đáo và hiệu quả nhất trong lịch sử. Họ đã biết cách kết nối hai lĩnh vực khác biệt, nhưng lại có liên quan đến nhau: lốp xe và ẩm thực. Họ đã tạo ra một hệ thống xếp hạng ẩm thực mang tính chuyên môn cao, nhưng cũng phản ánh được sở thích và nhu cầu của khách hàng