Thẻ: cân bằng động

Categories: Tin tức

Cân chỉnh thước lái (cân độ chụm) là quá trình điều chỉnh góc đặt của bánh xe sao cho chúng giống với góc được chỉ định bởi nhà sản xuất. Việc này khác với cân bằng động bánh xe, là quá trình hạn chế những chênh lệch về phân bổ khối lượng trong quá trình gia công chế tạo la-zăng xe.