Doanh nghiệp:

Số điện thoại:

0947 950 999

CÔNG TY TNHH AN PHÚC THỊNH

Địa chỉ:

CS1: Lô 44 KCN Tây Bắc Ga, Đông Cương, TPTH

CS2: Phố Cung, Quảng Ninh, Quảng Xương

CS1: 64 Đại lộ Lê Lợi, Đông Hương, TPTH

TRẦN NGỌC ANH

Giám Đốc Kinh Doanh